Do zadania nr 1, obejmującego budowę odcinka Szczuczyn-węzeł Ełk Południe (około 23 km), zgłosiło się sześciu chętnych. Najniższą cenę, 534,2 mln zł, zaproponowała firma POLAQUA sp. z o. o., a najwyższą - 777,6 mln zł – konsorcjum firm Strabag sp. z o. o. i Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania 725,1 mln zł.

Zadanie nr 2, w ramach którego powstanie odcinek od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie (około 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości około 3 km), również wykonać chce sześciu wykonawców. Tym razem najtańszą ofertę, opiewającą na kwotę 565,4 mln zł, zgłosiło konsorcjum firm Metrostav Polska SA i Metrostav a.s., a najdroższą - z kwotą 973,4 mln zł –  konsorcjum firm Strabag sp. z o. o. i Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Zamawiający ustalił maksymalną cenę dla tego zadania na poziomie 729,6 mln zł.

Aż osiem ofert dotyczy realizacji zadania nr 3, czyli budowy odcinka węzeł Wysokie-Raczki (około 20 km). Najniższą cenę 370,7 mln zł ponownie zaoferowało konsorcjum firm Metrostav Polska SA i Metrostav a.s., zaś najwyższą - 709,1 mln zł - zaoferowało  konsorcjum firm Strabag sp. z o. o. i Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, to 637,8 mln zł.

Kryteria wyboru wykonawcy

GDDKiA przyjęło następujące kryteria: cenę oraz termin realizacji (co najmniej 29 miesięcy, jednak nie więcej niż 35 miesięcy). Każdy z wykonawców zaproponował wykonanie zadania w terminie 29 miesięcy.

Zwycięzcy przetargu zrealizują inwestycję w systemie „Projektuj i buduj”. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawcy będą musieli przygotować kompletną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami zamawiającego, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym. Uzyskają też, w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Przeczytaj także: Via Carpatia: koncepcja S19 na północ od Lubartowa