W maju 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozwiązała umowę z ówczesnym wykonawcą robót, jak informowano, po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących. Z przeprowadzonego monitoringu wynikało m.in., że przy budowie drogi pracowało zaledwie 50 osób, 21 jednostek sprzętu i cztery pojazdy do transportu. Tymczasem, zgodnie z deklaracjami wykonawcy, na miejscu miało być 476 pracowników, około 200 urządzeń i maszyn oraz 215 pojazdów transportowych. O sprawie pisaliśmy w artykule S8: Salini już nie buduje obwodnicy Marek.

Zanim ogłoszono obecny przetarg, próbowano innych rozwiązań. Najpierw, we wrześniu 2018 r., ogłoszono postępowanie na dokończenie budowy łącznicy zjazdowej z obwodnicy Marek na DK8 w kierunku Białegostoku, ale jedyna złożona oferta dwukrotnie przekroczyła kosztorys inwestorski. Postępowanie unieważniono. W ramach następnego przetargu wpłynęły dwie propozycje, a ta z niższą ceną o około 70% przekraczała szacunki GDDKiA. To postępowanie również zostało unieważnione.


Ostatecznie GDDKiA zweryfikowała kosztorys na dokończenie wszystkich prac na odcinku Marki–Kobyłka, biorąc pod uwagę m.in wzrost cen materiałów czy konieczność wykonania robót poprawkowych. Jak podano, z uwagi na to, że kwota była wyższa od poprzedniej wyceny, wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków finansowych. Pozyskanie ich umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie wszystkich prac.

W ramach obecnego przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem) wpłynęło pięć ofert. Koszt wykonania wszystkich prac najniższej oszacowała firma Strabag – na nieco ponad 166 mln zł, a najwyżej PUT Intercor – niemal 283 mln zł. Budżet inwestorski to prawie 140 mln zł. W ramach oceny ofert kryterium ceny otrzyma wagę 60%. Pozostałe kryteria, po 20%, to przedłużenie gwarancji oraz termin realizacji kontraktu (skrócenie maksimum o dwa miesiące).

Zadaniem wykonawcy będzie dokończenie prac związanych m.in. z budową węzłów: Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), ponadto najazdów na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładki w rejonie ul. Letniskowej. Zgodnie z planami Dyrekcji,  jeśli nie będzie odwołań, podpisanie umowy nastąpi w listopadzie br. Trasa Marki–Kobyłka ma być gotowa wiosną 2021 r.

Obwodnica Marek to ponad 15-kilometrowy fragment drogi S8. Jej budowę podzielono na dwie części. Odcinek węzeł Kobyłka (bez węzła)–Radzymin Południowy, o długości 7,24 km, oddano do użytku pod koniec grudnia 2017 r.

Zobacz także: Co słychać na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy?