Kilka dni temu złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA planuje, że zgodę uzyska w połowie 2024 r. W kolejnym kroku nastąpi przekazanie wykonawcy placu, a następnie rozpocznie się warta 1,5 mld zł budowa.

W ciągu długiego na 18,2 km odcinka drogi ekspresowej S19 zaplanowano 15 estakad. Najdłuższa, o długości 1,1 km, wesprze się na filarach o wysokości 30 m, licząc od poziomu terenu. Poza tym w planie jest dziewięć mostów, cztery wiadukty, sześć przejść dla zwierząt. Na połączeniu S19 z istniejącą DK19 powstanie węzeł Barwinek.

Przebieg drogi ekspresowej S19

Zaczyna się po północnej stronie Dukli. Po przecięciu DK19 przekracza rzekę Jasiołkę i związany z nią obszar Natura 2000. Dalej przecina drogę powiatową, wchodzi na skraj obszaru Rezerwatu Tysiąclecia na Cergowej Górze. Następnie biegnie w dolinie, w której znajduje się rzeka Jasiołka oraz DK19, co wymusza niejednokrotnie lokalizację na zboczach wzniesień. Omija Nową Wieś, Trzcianę oraz Tylawę. Do węzła Barwinek dominują tereny otwarte rolnicze. Bieg kończy na granicy polsko-słowackiej.

Na poniższej wizualizacji wideo można zobaczyć, jak będzie wyglądać odcinek drogi ekspresowej S19

Zobacz także: Dwa miesiące budowy drogi ekspresowej S19