Droga ekspresowa S3 została podzielona na trzy odcinki: Szczecin- Parnica, Parnica- Renice i Renice- Gorzów. Przetarg na budowę trasy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już w lutym 2007. Inwestycja na wszystkich odcinkach miała się posuwać równocześnie, jednak budowy na trasie Szczecin- Parnica jeszcze nie ruszyły.

Powodem opóźnienia prac budowlanych na pierwszym odcinku S3 była decyzja Urzędu Zamówień Publicznych. W połowie grudnia prezes UZP zauważył, iż w tłumaczeniu z języka polskiego na angielski w dokumentacji złożonej do przetargu dotyczącej wadium są pewne nieścisłości. Przetarg został więc unieważniony.

Cała inwestycja budowy S3 będzie kosztowała GDDKiA 1 mld 943,5 mln zł, z czego 433,19 mln euro pochodzi z dotacji unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.