Do połowy czerwca 2009 roku mają powstać jezdnie o szerokości 10 metrów (plus 1,5 m na pasy włączeniowe do zjazdów i wjazdów). Jezdnie oddzielone zostaną czterometrowym pasem zieleni. Dodatkowo inwestycja obejmie budowę dróg dojazdowych, trzech mostów, po sześć wiaduktów oraz kładek dla pieszych oraz ustawienie ekranów akustycznych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapłaci wykonawcy 494,1 miliona złotych brutto.