W Opolu miało miejsc spotkanie, w którym wzięli udział Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy, a zarazem szef Stowarzyszenia Szlaku Staropolskiego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów miasta i województwa. Tematem rozmów była budowa drogi ekspresowej S46.

Planowany Szlak Staropolski S46 wiódłby od Kudowy przez Opole - Częstochowę - Jędrzejów - Kielce - Kraśnik - Lublin do Włodawy. Byłaby to alternatywna trasa łącząca wschód z zachodem. Ekspresówka biegłaby po śladzie istniejących dróg krajowych, których aktualny stan pozostawia wiele do życzenia.

Budowa drogi ekspresowej łączącej region ze wschodem i zachodem kraju jest dla Opolszczyzny wielką szansą na bezpieczniejszą i lepszą komunikację oraz na szybsze skomunikowanie ze stolicą. Szlak Staropolski sprzyjałby także rozwojowi turystyki. Już teraz Częstochowę i Jasną Górę odwiedza rocznie około 4,5 mln turystów. Droga wiedzie przez takie perły krajobrazu jak Kotlina Kłodzka, Jura Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie oraz Roztocze.

Fundusze resortu infrastruktury na drogownictwo w latach 2007-2013 zostały już rozdysponowane, jednak parlamentarzyści są zgodni co do potrzeby szybkiej budowy trasy. Gdyby decyzja o budowie drogi zapadła, można by było w najbliższych latach prowadzić prace projektowe, co umożliwiłoby rozpoczęcie prac budowlanych, gdy tylko pojawią się wolne fundusze. Wpisanie drogi do Europejskiej Sieci Transportowej oraz gotowa dokumentacja projektowa pozwoli realizować na razie przynajmniej krótkie odcinki. Szlak Staropolski ma duże szanse powodzenia, bo nie jest to temat kontrowersyjny, a ma szansę połączyć wszystkich zainteresowanych.