Ostateczny wariant S7 27 maja 2008 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi krajowej nr 7, która ma uzyskać parametry trasy ekspresowej. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Ustalono, że droga ekspresowa S7 zostanie poprowadzona zgodnie z założeniami wariantu nr 3. Zakłada on poprowadzenie trasy na odcinku od węzła Młodocin do węzła Szydłowiec całkowicie po nowym śladzie, z ominięciem wszystkich miejscowości zlokalizowanych na tym odcinku wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 7. Natomiast trasa na odcinku od Szydłowca pobiegnie po starym śladzie.