GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy dla zadania związanego z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek - Nidzica wraz z budową obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51. Inwestycja drogowa będzie  pierwszą w województwie warmińsko-mazurskim, która zostanie zrealizowana w pilotażowym systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Dzięki nowemu systemowi, znacznie skróci się czas na realizację prac.

System zakłada zastąpienie dwóch odrębnych przetargów na zaprojektowanie i budowę drogi tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie. Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje na podstawie wykonanej wstępnej koncepcji drogi szczegółowy projekt jej budowy. Po tym etapie przystąpi do prac wykonawczych.

Nowy przebieg S7 od Olsztynka do Nidzicy został zatwierdzony decyzją środowiskową wojewody z dnia 10 września 2007 r. Na chwilę obecną trwają prace związane z podziałem nieruchomości pod budowę drogi. W ramch inwestycji powstanie ok. 26 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 z szerokim pasem dzielącym, umożliwiającym późniejszą rozbudowę drogi, oraz około 5 km obwodnicy Olsztynka w ciągu S51. Koszt zadania zostanie pokryty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja ma potrwać 37 mies. od daty podpisania umowy.