Decyzja o przebiegu tej trasy zostanie podjęta przez GDDKiA do końca roku. Najpierw jednak muszą zostać zaopiniowane przez samorządy wszystkie warianty, potem odbędą się konsultacje społeczne. Wiadomo, że w konsultacjach mieszkańcy będą optować za taką opcją, która spowoduje najmniej hałasu i niedogodności związanych z bliską jej lokalizacją, ale równocześnie, by nie było do niej zbyt daleko.

Istniejąca obecnie DK5 to jedna z najbardziej niebezpiecznych tras w Polsce. W początkowych planach budowy zakładano, że S5 zostanie zbudowana do 2012 r. Teraz bardziej prawdopodobnym terminem zakończenia jest budowy jest rok 2013 lub 2014.
Kiedy uda się już ustalić ostateczny przebieg drogi, rozpocznie się proces wykupu gruntów, sporządzanie projektów i niezbędnych dokumentów.