DK7 jest dwupasową szosą z szerokim poboczem. Do niektórych odcinków dobudowywane są kolejne dwa pasy. Tak też będzie z odcinkiem między Olsztynkiem i Nidzicą.

Inwestycja ta będzie realizowana w pilotażowym systemie "Zaprojektuj i zbuduj", który ma na celu szybszą realizację inwestycji. Zamiast dwóch przetargów na projektowanie i wykonanie, w tym systemie będzie się odbywał tylko jeden.

Decyzja środowiskowa dla odcinka Olsztynek - Nidzica zoostała wydana we wrześniu ubiegłego roku. Do Euro 2012 planowane jest wyremontowanie S7 od Nidzicy do południowej granicy województwa oraz odcinka Miłomłyn-Olsztynek, gdzie zbudowana zostanie również obwodnica Ostródy.
Koszty związane z przebudową S7 w województwie warmińsko-mazurskim to blisko 2 mld zł.