Prowadzone są prace projektowe dla odcinka wielkopolskiego drogi nr 5, ale na całej długości rozważane są co najmniej dwa warianty przebiegu trasy.
Najmniej niepewności jest co do przebiegu S5 na południu regionu, gdzie m.in. zaprojektowane już zostały obwodnice
Rawicza i Bojanowa.

Kwestie, jakie dalej są niepewne, będą rozstrzygnięte decyzją środowiskową wydaną przez wojewodę wielkopolskiego. Potem rozpocznie się proces wykupu działek pod budowę drogi.

W planach GDDKiA jest uzyskanie pozwolenia na budowę S5 do połowy 2009 r. a następnie zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę. 
Gdyby udało się na wiosnę 2010 r. rozpocząć budowę, to odcinek wielkopolski będzie zbudowany na Euro 2012.