W lipcu 2023 r. oddano do użytku obwodnicę Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 (5,5 km). Są na niej dwa węzły, dwa mosty, dwa wiaduktu nad S6 i jeden w jej ciągu. Początkowo budowa całej trasy obwodowej Sianowa i Koszalina była jednym zadaniem, ale po ujawnieniu problemów z przekroczeniem linii kolejowej, pierwotny wykonawca zrezygnował z dalszych robót. Przedsięwzięcie było kontynuacją oddanego w 2019 r. odcinka Goleniów–Koszalin.

Trudności na budowanej drodze ekspresowej S6 pojawiły się już w październiku 2018 r., kiedy okazało się, że planowana metoda wzmocnienia podłoża na liczącej 7,9 km trasie jest nie do zrealizowania (wykonawca miał wykorzystać kolumny kamienne). Wszystko z powodu wystąpienia drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem. Wcześniej projektant prowadził wiercenia na głębokość 4 m, a ta warstwa wodonośna była niżej.

Dodatkową przeszkodą okazały się wypływy artezyjskie – lustro wody stabilizowało się nawet 2 m powyżej poziomu terenu. Rozważano kilka rozwiązań (m.in. nasyp przeciążeniowy i mikrowybuchy), jednak nie przyniosły one efektu. Nie doszło też do porozumienia z ówczesnym wykonawcą. Ostatecznie zrezygnowano z planowanego przejścia pod linią kolejową Koszalin–Gdańsk. Wybrano 800-metrową estakadę nad nią. Budowano ją dwiema metodami – nawisową i nasuwania podłużnego. Niebawem zostanie oddana do użycia.

Przeczytaj także: Wkrótce umowa na budowę odcinka drogi S16