Wnioski o dopuszczenie do drugiego etapu zostały złożone przez 10 firm i konsorcjów. Obecnie komisja przetargowa weryfikuje te wnioski, gdyż już minął termin ich składania (20 sierpnia br.).

Jest już decyzja lokalizacyjna dla nowej trasy. Drogowcom pozostaje zgromadzenie potrzebnych materiałów i wystąpienie o pozwolenie na bydowę. Projekt odcinka pozamiejskiego jest już przygotowany. Odcinek miejski natomiast będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, czyli jeden wykonawca przygotuje projekt i zrealizuje inwestycję.

Budowa 7 km odcinka planowo ma rozpocząć się w drugiej połowie 2009 r. Oprócz samej nawierzchni powstanie węzeł z tunelem w ciągu ul. Świętokrzyskiej pod Al. Solidarności oraz nowa, dwujezdniowa droga o parametrach ekspresowej, która będzie przedłużeniem ul. Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. Ponadto wybudowana zostanie kładka dla pieszych nad ul. Świętokrzyską, trzy wiadukty, most na rzece Lubrzance i rondo w Cedzynie.