Trasa ekspresowa S5 jest jedną z bardziej zanczących, nie tylko z perspektywy Euro 2012. Według planów miała ona połączyć Wrocław z Poznaniem i Bydgoszczem i umożliwić szybkie przemieszczenie się do Trójmiasta za pośrednictwem budowanej A1. Dzięki temu kibice mogliby bez problemu podróżować pomiędzy miastami, w których odbywac się będą mecze. Poza tym, S5 odciążyłyłaby trudną w przejeździe DK5.
S5 ma mieć długość około 400 km. Nie zakończono jednakże procesu jej zaprojektowania.

Istotną rolę w  przypadku drogi ekspresowej S5 pełnią fundusze. Kluczowa dla Euro 2012 trasa trafiła bowiem na listę rezerwową unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejnym problemem jaki się pojawił było umieszczenie inwestycji na rezerwowej liście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Podsumowując,  udało się ostatecznie przesunąć budowę S5 na listę priorytetową, więc szanse na jej powstanie są większe.

Dodatowo realizację projektu utrudniają niezgodności co do wyboru wariantu przebiegu trasy, ewentualne problemy z terenami Natura 2000 oraz ewentualne trudności z szybkim wyborem wykonawców.