W tym etapie postępowania przetargowego bierze udział 10 firm i konsorcjów. Startujący w przetargu są zobowiązani do złożenia ofert cenowych w terminie do 7 listopada br. Inwestycja będzie częściowo realizowana w nowoczesnym systemie „Zaprojektuj i zbuduj”.

Według systemu „Zaprojektuj i zbuduj”, który znacznie skraca czas prowadzenia inwestycji, wykonawca musi przygotować projekt i go zrealizować. Stosując tę zasadę, wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje odcinek miejski trasy. GDDKiA posiada gotowy projekt odcinka pozamiejskiego oraz decyzją lokalizacyjną dla całej inwestycji.

Rozpoczęcie prac może ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku.

Inwestycja obejmie odcinek blisko 7 km (2,6 km w granicach Kielc, 4,2 km poza miastem). W ramach prac zbudowany zostanie węzeł z tunelem w ciągu ul. Świętokrzyskiej pod Aleją Solidarności. Powstanie także nowa dwujezdniowa droga, która będzie przedłużeniem ul. Świętokrzyskiej w kierunku Cedzyny. Budowany odcinek będzie miał parametry drogi ekspresowej. Z innych obiektów drogowych powstanie też kładka dla pieszych nad ul. Świętokrzyską, wiadukt łączący ul. Żniwną z Akademią Świętokrzyską, wiadukt nad drogą powiatową do Woli Kopcowej, wiadukt w ciągu drogi gminnej, most na rzece Lubrzance, rondo w Cedzynie.