30 sierpnia 2008 r. zakończono negocjacje w kwestii ustalenia warunków komercyjnych na budowę i eksploatację odcinka autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka. W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury została podpisana umowa z Autostradą Wielkopolską SA (AWSA) na budowę i eksploatację autostrady. Ostateczna akceptacja instytucji finansowych kredytujących przedsięwzięcie planowana jest na początek 2009 r. i będzie stanowić podstawę finansową projektu i umożliwi faktyczne rozpoczęcie budowy.

Obie strony przyjęły harmonogram według którego planuje się: - rozpoczęcie budowy w marcu 2009 r.,
- oddanie autostrady do eksploatacji w pod koniec 2011 r.

Generalnym wykonawcą projektu będzie firma Strabag Austria.

Fragment A2 do Świecka będzie najdłuższym odcinkiem autostrady wybudowanym w technologii betonowej.

Koszt budowy zachodniego odcinka autostrady A2 to 1mld 298 mln EUR, co w przeliczeniu daje 12,2 mln EUR za jeden km2 autostrady. Jest to całkowity koszt zawierający również projekt budowlany i prace przygotowawcze, które ma wykonać spółka przed rozpoczęciem robót. Zawiera też pełne wyposażenie autostrady w postaci m.in. punktów poboru opłat, systemów alarmowych, miejsc obsługi podróżnych.

Projekt obejmuje: - 105,9 km autostrady o nawierzchni betonowej, w tym 18,8 km przebudowy istniejącej drogi DK2,
- 76 mostów i wiaduktów - docelowo 86,
- 2 Obwody Utrzymania Autostrady (Ilanka, Biały Mur),
- 6 pełnych węzłów autostradowych (Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym, Rzepin, Świecko) - docelowo 8,
- 6 miejsc obsługi podróżnych - docelowo 10 (Rogoziniec, Chociszewo, Koryta, Walewice, Sosna, Gnilec) wyposażonych w parkingi, toalety, place zabaw dla dzieci, a także 4 bary i 4 stacje benzynowe,
- zamknięty system poboru opłat tj. 5 miejsc poboru opłat ( 1 plac poboru opłat w ciągu autostrady Tarnawa, 4 stacje poboru opłat na węzłach autostradowych – Nowy Tomyśl, Trzciel, Jordanowo, Torzym),
- pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska (zbiorniki ekologiczne, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przepusty dla zwierząt, urządzenia bezpieczeństwa - kolumna alarmowa co 2 km, ogrodzenie autostrady na całej długości (z wyjątkiem przerw na węzłach).

W pierwszym etapie budowy, tj. do roku 2011 zostanie wybudowanych 6 pełnych węzłów autostradowych z wjazdami i zjazdami na autostradę, w tym 5 na terenie województwa lubuskiego (Trzciel, Jordanowo, Torzym, Rzepin i Świecko). W ten sposób powstanie pełne powiązanie autostrady z systemem komunikacyjnym całego województwa lubuskiego.

Lokalizacja autostrady oparta jest na kilkunastu decyzjach lokalizacyjnych, w tym 6 wydanych przez Wojewodę Lubuskiego 11 marca 2008 r., dla rozwiązań wykraczających poza linie rozgraniczające autostrady.

Aktualnie oczekuje się na wnioski Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o pozwolenie na budowę, które zostaną wydane w oparciu o przepisy tzw. starej specustawy (przed nowelizacją).

Obecnie Wojewoda Lubuski czeka na harmonogram realizacji planowanej inwestycji z podziałem na etapy oraz na wnioski o pozwolenie na budowę. Jeśli wniosek zostanie złożony poprawnie, to decyzja będzie wydana w ciągu 2 miesięcy.

Droga ekspresowa S3
Budowa S3 jest bardziej złożona niż autostrada A2 ze względu na niedostosowanie polskich przepisów w zakresie ochrony środowiska do unijnego prawa. Od tego zaś zależy wydanie pozwoleń na budowę i decyzji środowiskowych. Ustawa ta wejdzie w życie 15 listopada br.

Wojewoda Lubuski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji na odcinki dróg krajowych w ciągu drogi S3:
- obejście drogowe Międzyrzecza,
- zachodnia obwodnica Gorzowa,
- północne obejście Nowej Soli,
- droga od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Sulechów,
- droga od Gorzowa do Węzła Międzyrzecz Północ,
- droga od granicy województwa zachodniopomorskiego do węzła Gorzów Północ,
- droga ekspresowa Gorzów - Szczecin.

Dwie nitki S3, których trasa biegnie przez województwo lubuskie i zachodniopomorskie będą gotowe Już zaczęła się budowa odcinka S3 od Gorzowa Wlkp. do granicy z województwem zachodniopomorskim. Decyzje środowiskowe na pozostałe odcinki będą musiały być zgodne z nową ustawą.