Odcinek o długości 7,6 km ma zostać zbudowany w latach 2010-2011.
Jednak wcześniej należy uzyskać zgodę realizację inwestycji. Aktualnie Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje dokumentację do jej uzyskania oraz opracowuje materiały do przetargu na projekt budowlany.

Wojewoda świętokrzyski wszczął także postępowanie w związku z wydaniem decyzji o lokalizacji kieleckiej obwodnicy w ciągu drogi S7. Decyzja może być wydana na przełomie tego i następnego roku roku.

Trwają też przygotowania do budowy dwujezdniowej 22 km obwodnicy oraz oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę. Obwodnica Kielc jest kolejną inwestycją na drodze S7 po Węźle Północ i odcinku Skarżysko - Występa. Jej budowa rozpocznie się na przełomie 2009/2010.