Jak podaje resort transportu, program wymaga aktualizacji ze względu na poziom dostępnych środków finansowych oraz ograniczenia związane z realizacją niektórych inwestycji. W programie mają się znaleźć nowe inwestycje dotyczące np. rewitalizacji niektórych linii, które mają mieć przywrócone parametry dla nich zaprojektowane.

Aktualizacja ma dotyczyć 135 projektów, których łączną wartość oszacowano na 31,6 mld zł. Na kwotę tę złoży się m.in. 16,9 mld zł z budżetu unijnego oraz 12 mld zł z budżetu państwa. Pozostałe pieniądze mają pochodzić z Funduszu Kolejowego, środków własnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz ze źródeł prywatnych. W projekcie przewidziano, że wykorzystane zostaną wszystkie pieniądze przeznaczone na ten cel z UE w ramach budżetu na lata 2007-2013, chociaż dotychczas wykorzystano jedynie około połowę tych środków.

Efektem realizacji programu ma być m.in. znaczna poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego blisko 5 tys. km torów, zwiększenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów do 200 km na godz. na blisko 300 km torów, ilość kilometrów torów, na których dopuszczalna prędkość zostanie podwyższona do 160 km na godz. ma się zwiększyć o ponad 1,3 tys. km torów. Przewiduje się też działania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu, co wiąże się m.in. z budową około 400 bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami.