W ramach modernizacji przebudowano już tory i sieć trakcyjną na szlakach Skawina–Radziszów–Leńcze–Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Podróżni mogą korzystać też już z nowych peronów na stacji Radziszów oraz na przystanku w Podolanach. Wykonane w poprzednim etapie realizacji inwestycji prace zapewniły wygodniejszy dostęp do pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona oraz na przystankach Rzozów, Wola Radziszowska i Przytkowice.

Zmodernizowane stacje i przystanki są dostosowane dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ułatwienia w komunikacji stanowią pochylnie, odpowiednie oznakowania i ścieżki naprowadzające.

Od 9 grudnia będzie też bezpieczniej na siedmiu skrzyżowaniach dróg z torami w Podolanach, Leńczach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji zapewnią lepsze ostrzeganie przed nadjeżdżającym pociągiem. Wymiana płyt na przejazdach umożliwi także płynny ruch aut i sprawniejsze przekraczanie torów.

Do 24 lutego trasę Kraków–Sucha Beskidzka obsługiwać będą 24 składy, a dalej do Zakopanego – 20.

Za 11 pociągów kursujących w stronę Bielska i Zakopanego na odcinku Kraków Płaszów–Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona będzie komunikacja zastępcza, związana z inwestycjami na trasach przylegających do linii Skawina–Sucha Beskidzka – podały też PKP PLK.

Projekt modernizacji linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina–Sucha Beskidzka, o wartości 192 mln zł, jest częścią większego projektu, o wartości ponad 930 mln zł, pn. „Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina–Sucha Beskidzka–Chabówka–Zakopane”.

Zakończenie prac w obrębie linii nr 97 planowane jest na 2020 r. a całego projektu na 2023 r.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przeczytaj także: PKP PLK modernizują magistralę węglową