Jak dodano w komunikacie, powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Poinformowano też, że oferta Budimeksu wyniosła ponad 1,4 mld zł netto i przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W Porcie Gdynia powstać ma m.in. 130 km torów. Ponadto przebudowane będą rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Zaplanowano nowe obiekty inżynieryjne.

Przeczytaj także: Jak GDDKiA i PKP PLK będą waloryzować kontrakty budowlane?