Prace przy budowie obwodnicy dobrze widać z drogi przejeżdżając przez Redzikowo, Kobylnicę, Głobino, Reblino czy Krępę. Mimo niesprzyjających warunków robota pali się w rękach.
W Redzikowie gromadzona jest ziemia na nasypy ponadto są betonowane podpory wiaduktu. Pomiędzy Reblinkiem i Bolesławicami prowadzone są prace przygotowawcze do budowy drogi dojazdowej do obwodnicy oraz rozpoczęła się budowa podpór wiaduktu.

Na całej długości obwodnicy ma powstać aż 39 tak zwanych obiektów inżynierskich, m.in most przez rzekę Słupię, wiadukt kolejowy, 12 wiaduktów drogowych oraz pięć przejść dla zwierzyny płowej, gadów i płazów.
Obwodnica Słupska będzie miała długość 16,3 kilometra długości. W jej ciągu będą się znajdujdowały cztery węzły drogowe pozwalające na wjazd i zjazd z niej, są nazwane od miejscowości przy których się znajdują, są to węzeł: Reblinko, Kobylnica, Głobino i Redzikowo. Na tych węzłach obwodnica będzie miała dwie jezdnie, natomiast pomiędzy węzłami tylko jedną jezdnię, co jest powodem krykyk.

Budowa słupskiej obwodnicy, ktora rozpoczęła się dokładnie 19 sierpnia ubiegłego roku, ma być zakończona 11 września 2010 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Strabag oraz Wakoz.  Na kolejne etapy budowy drogi ekspresowej S-6 do Szczecina kierowcy będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać. Prace nad Trasą Lęborską, która połączy Gdańsk z Słupskiem, według planów GDDKiA, rozpoczną się dopiero za cztery lata.