Przebieg nowej trasy siódemki od Olsztynka do Nidzicy został zatwierdzony decyzją środowiskową wojewody z dnia 10 września 2007 r. Obecnie trwają prace związane z podziałem nieruchomości pod budowę drogi.
Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje na podstawie wykonanej już wstępnej koncepcji drogi szczegółowy projekt budowlany, a po jego przygotowaniu przystąpi do budowy drogi.

Inwestycja będzie polegała na budowie ok. 26 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 o przekroju poprzecznym 2x2 z szerokim pasem dzielącym umożliwiającym rozbudowę drogi do przekroju poprzecznego 2x3 oraz ok. 5 km obwodnicy Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S-51 o przekroju poprzecznym jak dla S-7.
Zadanie finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko potrwa 37 miesięcy od daty podpisania umowy.

Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Sando Budownictwo Polska. Zaproponowało wynagrodzenie w wysokości 1 177 mln zł. Konsorcjum Mostostalu Warszawa zaproponowało cenę o 99 mln zł wyższą. Jeszcze wyższe oferty złożyły konsorcja Budimeksu-Dromeksu i Strabagu oraz portugalska firma MSF – Moniz Da Maia, Serra & Fortunato – Empreiteiros.