Podczas wizyty omówiono kwestię możliwości lepszej koordynacji programów UE, wdrażanych aktualnie przez Komisję Europejską (Marco Polo, Autostrady morskie, sieć TEN-T, Korytarze Paneuropejskie), z obecnie realizowanymi lub planowanymi projektami budowy dróg i autostrad, połączeń kolejowych i transportu rzecznego.

Koordynator Europejski ds. autostrad morskich działa w obszarze związanym z powstaniem szybkich i wysokiej jakości połączeń morskich pomiędzy portami Unii Europejskiej. Wspólnym celem stało się utworzenie w pełni zintegrowanego łańcucha multimodalnego, mającego za zadanie zminimalizowanie tzw. wąskich gardeł w transporcie drogowym.

W wyniku prac koordynatora nastąpi zintegrowanie połączeń obszarów wyspiarskich i peryferyjnych Unii Europejskiej z Europą kontynentalną. Prawdopodobnym terminem zakończenia projektów jest 2020 r.