Na zlecenie Miasta, przygotowaniem dokumentacji zajmuje się konsorcjum Apia XXI I.A.K. Sp. z o.o. Poza estakadą nad rondem Dywizjonu 308, projektant powinien uwzględnić możliwość etapowania inwestycji na odcinek pierwszy od ul. Nowohuckiej (MPO) do ul. Cichociemnych oraz odcinek drugi od ul. Cichociemnych do mostu na Wiśle wraz z rozwiązaniem węzła i powiązaniem projektowanego układu drogowego z przyszłą Trasą Ciepłowniczą.

Zgodnie ze specyfikacją, warianty przebudowy ulicy Nowohuckiej powinny być znane do końca tego roku. Następnie do listopada 2010 r., po wyborze ostatecznego wariantu, ma zostać opracowana dokumentacja projektowa, a także mają być złożone wnioski na realizację inwestycji.

W przyszłości, do ulicy Nowohuckiej i planowanej Trasy Ciepłowniczej na dochodzić ulica Arctowskiego, która będzie przedłużeniem w kierunku południowo-wschodnim ulicy Stanisława Lema. Prace nad tą ostatnią ulicą rozpoczęły się we wtorek, 30 czerwca 2009 r.