Większość tych inwestycji związana jest z rewitalizacją istniejącego systemu, gdzie przewidziano zakup 500 nowych wagonów metra oraz 410 podmiejskich wagonów kolejowych. Oprócz tego znaczne środki mają zostać przeznaczone na rmodernizację stacji. Inwestycje mają również obejmować system bezdotykowego poboru opłat oraz informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym (zależnej od sytuacji ruchowej na liniach). W ramach tych środków ma zostać przedłużona do 2016 linia metra numer 7, realizacja pierwszej fazy linii Second Avenue Subway, jak również dokończenie budowy East Side Access doprowadzającej pociągi LIRR do Grand Central.