Budowana część autostrady stanowi centralny odcinek, jednej z najważniejszych dróg w Albanii o długości ponad 170 km, przecinajacej kraj od Adriatyku do granicy z Kosowem. Zakłada się, że autostrada skróci czas podróży z sześciu do zaledwie dwóch godzin. Poza tunelem Bechtel ma do wykonania 27 mostów w górskim terenie, który obecnie posiada jedynie podstawową infrastrukturę.

Bechtel, wraz ze swoim tureckim partnerem pracuje aktualnie nad dwoma innymi projektami w tej części Europy: 415 km odcinkiem autostrady w Rumunii i ponad 200 km szybkiej drogi w Chorwacji.