W Bułgarii nie istnieje sieć autostrad, żadna autostrada nie jest w całości zbudowana. Znajduje się tam łącznie 480 km autostrad, lecz w odcinkach.
Zgodnie z planami rządu do roku 2013 ma się zakończyć budowa dwóch autostrad: Trakija (w relacji Sofia - Burgas, o długości 360 km) i Marica, która stanowić będzie 117-kilometrowe odgałęzienia od Trakii do przejścia granicznego z Turcją Kapitan Andreewo.

Ponadto w planach zapisano oddanie do użytku 156 km autostrady Struma, która połączy Sofię z przejściem granicznym z Grecją Kułata. Brakuje tu jeszcze 61 km, które mają powstać po 2013 r. Ponadto przewiduje się remont 39 odcinków dróg, których łączna długość wynosi 680 km. Wyremontowanie tych dróg przewiduje się na rok 2012.

Plany infrastrukturalne Bułgarii znacznie przyspieszą proces rozwoju dróg krajowych. Dotąd powstawało tam 11 km autostrad rocznie, teraz ma to być aż 65 km.

Pieniądze na budowę mają pochodzić w znacznym stopniu z unijnych programów strukturalnych. Kwota 990 mln EUR ma być przyznana z programu "Transport", a 245 mln EUR z programu rozwoju regionalnego. Na razie to tylko plany, gdyż jeszcze nie rozpoczęło się finansowanie, a E nie zaaprobowała bułgarskich koncepcji na wykorzystanie środków. Konieczne będzie wprowadzenie zmian wskazanych przez KE.

Bułgaria dysponuje kwotą 155 mln EUR na rozwój infrastruktury drogowej. Pochodzą one z programu ISPA.