Zajezdnia tramwajowa w Szczecinie zostanie zmodernizowana 

Kontrakt na przebudowę zajezdni tramwajowej Pogodno (ponad 135 mln zł brutto) w formule „zaprojektuj i wybuduj” zdobyła firma ZUE S.A. z Krakowa. Do zadań wykonawcy należeć będzie sporządzenie projektu inwestycji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i kompleksowa modernizacja obiektu.

W ramach prac zajezdnia zostanie dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych, jak również zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów. 

„Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego, jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane (łącznie zmodernizowanych zostanie 5750 m toru pojedynczego). Część torów zyska nowe funkcje: np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych, jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej” – podaje szczeciński magistrat.

Wybudowana w 1934 r. zajezdnia jest pod opieką konserwatora zabytków, dlatego też wykonawca będzie zobowiązany ściśle dostosować się do jego zaleceń. Co ważne, podczas prac obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania.

Przebudowa torowisk

Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie „Przebudowa torowisk w al. Piastów, na ul. Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską”. W sumie wyremontowane zostanie torowisko o łącznej długości 4580 m toru pojedynczego. Obecnie trwa rozstrzyganie przetargu na wykonanie prac. Spółka Tramwaje Szczecińskie planuje, że umowa zostanie podpisana na przełomie października i listopada br. 

„Najważniejszym elementem remontu będzie wymiana torowiska i sieci trakcyjnej w al. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego (z wyłączeniem zmodernizowanego Placu Kościuszki). To łącznie 3735 m toru pojedynczego. Wyremontowane zostanie także torowisko na ul. Wawrzyniaka (pomiędzy al. Wojska Polskiego a skrzyżowaniem al. Bohaterów Warszawy i Mickiewicza) – 682 m toru pojedynczego. Ostatnim elementem będzie wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy z ul. Jagiellońską. Łączna długość wymienianego torowiska to 162 m toru pojedynczego” – informuje Urząd Miasta Szczecin.

Kolejny przetarg już wkrótce

Jeszcze w tym roku rozpocznie się procedura przetargowa w związku z zadaniem „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną zlokalizowaną na odcinku od Mostu Długiego do pętli Basen Górniczy wraz z przebudową pętli”. Podpisanie umowy zaplanowano na marzec 2014 r. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowanych zostanie łącznie 8296 m toru pojedynczego torowiska.

Ponadto w 2012 r. zakończono ostatnie zadanie dofinansowane w ramach projektu, czyli przebudowa układu torowego na Bramie Portowej. 

Nowe inwestycje tramwajowe w Szczecinie

Oprócz wymienionych zadań w Szczecinie realizowane są również inne inwestycje tramwajowe: trwa budowa I etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, a wkrótce rozpocznie się przebudowa ul. Potulickiej i Narutowicza wraz z układem torowym. Ponadto do miasta dostarczane są kolejne z 22 zakupionych niskopodłogowych tramwajów Swing.