4 stycznia bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję lokalizacyjną dla 20 km odcinka obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 2 od Choszczowki do węzła Ryczołek. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2010 roku, a szacowany koszt to około 730 mln zł. Do połowy 2008 roku GDDKiA powinna uzyskać od Wojewody Mazowieckiego pozwolenie na budowę tej trasy, co warunkuje terminowe zakończenie.

Projektowana obwodnica stanowi odcinek autostrady A-2, który powstanie na wschód od Warszawy na odcinku Warszawa – Kukuryki (przejście graniczne z Białorusią). Celem etapowania polegającego na wydzieleniu obwodnicy Mińska Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia jest jak najszybsza realizacja tej trasy, co pozwoli przenieść ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Mińska Mazowieckiego, przez które dzisiaj przejeżdża 26 tys. pojazdów na dobę, w tym 7 tys. pojazdów ciężkich.

Planowana obwodnica będzie przebiegać po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 2 w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz wsi Ryczołek. Do pozyskania przez Skarb Państwa jest 1354 działek o łącznej powierzchni 700 ha.

W ramach inwestycji powstanie 20 km dwujezdniowej drogi o parametrach autostrady (prędkość projektowa 120 km/h). Zaplanowano po dwa pasy ruchu i pasy awaryjne. W ciągu obwodnicy powstaną 3 węzły drogowe (Arynów, Lotnisko i Ryczołek), 5 wiaduktów, most, kładka dla pieszych, 13 przepustów, 2 miejsca obsługi podróżnych i 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów). Dodatkowo powstanie 10 wiaduktów na drogach poprzecznych i serwisowych, 35 km dróg dojazdowych, ponad 10 km ekranów akustycznych, system odwodnienia oraz przejścia dla zwierząt.