Priorytetowymi założeniami programu są działania dotyczące poprawy sytuacji drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportu, który ma być jednocześnie przyjazny dla środowiska.

3 stycznia 2008 Rada Ministrów przyjęła uchwałę, dzięki której Program Infrastruktura i Środowisko będzie mógł wejść w życie. Program dysponuje środkami w wysokości 37,6 mld euro, z czego niemal 20 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój sektora transportu na terenie Polski, czyniąc ją atrakcyjniejszą pod względem inwestycyjnym.

Program obejmie budowę autostrad, dróg ekspresowych obwodnic oraz przebudowę dróg krajowych, co w sumie utworzy sieć komunikacyjną pomiędzy największymi aglomeracjami w kraju. Będą również podjęte działania mające na celu podwyższenie parametrów nośności dróg krajowych, do czego Polska zobowiązała się w Traktacie Akcesyjnym.

Założenia POIiŚ to również zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz rozwój alternatywnych środków transportu takich jak: transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropolitalnych, intermodalny, wodny śródlądowy, dzięki czemu negatywny wpływ transportu na środowisko znacznie się obniży.