TEN-T to transeuropejska sieć transportowa, w jej skład wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty morskie i lotniska.

W roku 2006 przyznano Polsce dofinansowanie na kwotę 24,2 mln EUR na realizację 7 projektów z 9 zgłoszonych do Komisji Europejskiej. W 2005 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 22,637 mln euro przyznano 6 projektom z przekazanych Komisji Europejskiej 7 wniosków aplikacyjnych. W 2004 r. Polska otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 4,25 mln EUR przyznane na realizację 3 projektów.

W roku 2007 Polska otrzymała 9,02 mln euro na realizację trzech projektów.

Wszystkie polskie projekty dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji. Beneficjentami projektów są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o. o. oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.