Planowana w Gdańsku Trasa Sucharskiego jest ważną i strategiczną inwestycją, gdyż organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, rozbudowa gdańskiego portu, budowa autostrady A-1 i południowej obwodnicy Gdańska, wymagają dodatkowych, kluczowych inwestycji drogowych. Została ona umieszczona przez Ministerstwo Infrastruktury na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Na budowę trasy na odcinku od Obwodnicy Południowej Gdańska do ul. Marynarki Polskiej potrzeba około 350 mln euro. Decyzja o ewentualnym przeznaczeniu takiej kwoty na ten projekt należy do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i zostanie ogłoszona pod koniec stycznia bieżącego roku.

Trasa Sucharskiego jest najważniejszą i największą inwestycją drogową w północnej Polsce, która w połączeniu z Obwodnicą Południową realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Pomorza, ale dla całej Polski. Trasa umożliwi połączenie prężnie rozwijającego się Portu Gdańsk z istniejącym układem dróg krajowych i międzynarodowych. Jest także początkiem autostrady A-1 i europejskiego korytarza transportowego, który kończy się na Bałkanach. Budowa trasy przyczyni się także do poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu samochodowego na środowisko naturalne w całym mieście. Budowa Trasy Sucharskiego powinna rozpocząć się w 2009 roku i zakończyć się dwa lata później.