Inwestycje, o których mowa w raporcie, zostały wytypowane przez Parlament Europejski już w 2004 roku. Jest między nimi budowa linii kolejowej z Lyonu do granicy Unii z Ukrainą i z Berlina do Palermo oraz szybkie połączenie kolejowe Paryża i Lyonu z Bilbao, Barceloną, Madrytem i Lizboną.

Dzięki nastawieniu na rozwój transportu kolejowego Bruksela chce doprowadzić do wstrzymania wzrostu emisji spalin. Zmniejszenie ruchu tranzytowego na drogach dodatkowo ograniczyłoby ich degradację oraz poprawiło bezpieczeństwo na szosach.

Realizacja zaplanowanych 30 inwestycji będzie jednak droższa niż początkowo szacowano. W raporcie dla Parlamentu koszt przedstawiony jest w wysokości około 379 mld USD, mimo że początkowo cel ten miał pochłonąć 340 mld euro. Autorzy raportu, jako przyczynę wzrostu kosztów podali: słabe zarządzanie poszczególnymi projektami, trudności planistyczne, zmiany specyfikacji projektów, sprawy sądowe i brak funduszy.