PKP podały, że najwięcej środków pochłonie modernizacja i budowa linii kolejowych, szacowana na 6,7 mld euro. Na dworce kolejowe ma zostać przeznaczone 1,5 mld euro, a na tabor 1,2 mld euro.
PKP podały, że od 2007 do końca 2008 roku Grupa PKP zmodernizuje blisko 500 km z zaplanowanych 1600 kilometrów torów dróg kolejowych.

Plany modernizacyjne PKP Polskich Linii Kolejowych obejmują m.in. następujące trasy: Warszawa - Gdańsk - modernizacja 350 km linii (100% całej trasy), Warszawa - Poznań - modernizacja 123 km linii, (41% trasy), Poznań - Wrocław - modernizacja 162 km linii, (100% całej trasy), Wrocław - Kraków -modernizacja 203 km linii, (76% całej trasy), Rzeszów - granica państwa - modernizacja 100 km linii, (100% całej trasy) oraz kolejowe połączenia z portami lotniczymi (Balice, Pyrzowice, Okęcie).

W ramach modernizacji linii kolejowych związanej z Euro 2012 w 2007 r. zrealizowano 299,7 km torów, podały PKP. W 2008 r. przewiduje się zrealizować prace modernizacyjne na 180 km torów.

PKP Intercity planuje, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zrealizować program modernizacji taboru, który przewiduje m.in. zakup 20 szt. pociągów zespolonych wielosystemowych dostosowanych do prędkości 200 km/h, zakup 36 szt. elektrycznych zespołów dalekobieżnych dostosowanych do prędkości 160 km/h i modernizację 380 szt. wagonów osobowych.

Ze środków własnych i kredytów spółka PKP Intercity planuje sfinansować zakup i modernizację taboru dla obsługi segmentu przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w zakresie zakładającym zakup 10 lokomotyw wielosystemowych dostosowanych do prędkości 200 km/h, zakup 30 wagonów dostosowanych do prędkości 300 km/h, modernizację 310 wagonów dostosowanych do prędkości 160 - 200 km/h). Na wymienione inwestycje w tabor zostanie przeznaczonych łącznie ok. 200 mln euro.