Oferta konsorcjum firm PRDiM i Bilfinger została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ze względu na najniższą cenę oraz otrzymała najwyższą punktację spośród ofert nieodrzuconych w przetargu.
Spółka podała, że w przetargu poddano ocenie 5 ofert z 7 uczestniczących, z czego 2 oferty zostały odrzucone.

Mostostal Zabrze-Holding miał 11,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 146,59 mln zł wobec 155,63 mln zł rok wcześniej.