Kompletowane są też pozwolenia oraz projekty konieczne do pierwszej części budowy drogi.
Obwodnica będzie przebiegać od mostu Milenijnego przez łąki na północ od cmentarza Osobowickiego, następnie przez tereny targowiska Targpias, a dalej estakadą nad ul. Żmigrodzką. Budowa fragmentu drogi do ul. Żmigrodzkiej ma się rozpocząć za kilkanaście miesięcy i zostać zakończona w pierwszej połowie 2011 r.

4 km obwodnicy od mostu Milenijnego znacznie ułatwią dotarcie z Wrocławia do drogi prowadzącej do Poznania. Ponadto ulice w mieście zostaną odciążone.
Znaczna część część obwodnicy ma być zbudowana do 2012 r.