Jednym z projektów, jaki czeka na unijne dofinansowanie jest budowa term gostynińskich a koszt tej inwestycji szacuje się na 180 mln zł. Dotacja z UE może wynieść 72 mln zł.

Kolejnym projektem dofinansowanym będzie obwodnica Ciechanowa, która połączy drogi na Płock i Płońsk, dwie drogi wojewódzkie i siedem powiatowych a także wyprowadzi ciężki z centrum miasta. Tutaj spodziewane jest 102 mln zł dofinansowania inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 120 mln zł.

Kolejna preumowa dotyczy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, którego koszt budowy wyniesie 88 mln zł.

Za ponad 21 mln zł planuje się również budowę stacji segregacji odpadów komunalnych dla Ostrołęki.

To tylko niektóre z najważniejszych projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem unijnym. W sumie na liście jest 27 projektów a całkowita wartość zaakceptowanych wniosków to 2,8 mld zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł.