Projekt obwodnicy opracowuje Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Ryszard Kowalski ze Szczecina.

Według projektu przewidziana jest budowa:
- dwóch jezdni,
- obustronnych chodników,
- obustronnych ścieżek rowerowych,
- przejścia podziemnego dla pieszych w rejonie budynków nr 43 62,
- parkingów dla samochodów osobowych w rejonie budynków 53 i 62,
- rozbudowanych do wszystkich relacji ruchowych skrzyżowań z ulicami Chopina, Arkońską – Niemierzyńską,
- przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Arkońskiej – Niemierzyńskiej,
- budowa i przebudowa kompletnego uzbrojenia podziemnego.

Trasa zostanie również obudowana ekranami dźwiękoszczelnymi. Wstępna ocena projektu przez służby konserwatorskie jest pozytywna. Projekt jest zgodny z wcześniejszymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta z 1986 r i 1994 r.