Zaciągnięta w ten sposób pożyczka byłaby spłacana przez pięć lat w równych ratach. Według propozycji Piechocińskiego, pieniądze te przechodziłyby przez Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego od lat współfinansowane są drogi krajowe. W KFD miałby powstać zespół do oceny wniosków i przyznawania o pieniędzy.

Według tego planu samorządy miałyby otrzymywać pożyczki od 2009 do 2019 r.

Program Piechocińskiego jest odpowiedzią na niedawno przedstawiony projekt Grzegorza Schetyny, który proponował dotacje dla samorządów w wysokości 1 mld zł.