Planowana inwestycja znalazła się na liście 37 projektów mogących ubiegać się o dotacje ze środków Unii Europejskiej. Lista taka jest modyfikowana co pół roku. Wśród dopisanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedsięwzięć mogących ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej jest siedem projektów z samego woj. zachodniopomorskiego (wymagających jeszcze konsultacji społecznych). Łączna wartość inwestycji jest wyższa niż 1 mld 340 mln zł (w tym 805 mln zł dofinansowania z UE).
Projekt budowy obwodnicy Nowogardu jest gotowy, stąd rozpoczęcie przetargu może być kwestią dni.