Obwodnica Dobrego miasta jest niezbędna, gdyż obecnie DK51, która prowadzi przez miasto, jest bardzo uciążliwa dla mieszkańców. Wzmożony ruch tranzytowy nie tylko powoduje ogromne korki i nadmierny hałas, ale wpływa bardzo niekorzystnie na zabudowę miasta.

Drogowcy przygotowali aż osiem wariantów trasy obwodnicy, tak więc będzie z czego wybierać w trakcie konsultacji.

W ciągu tej samej drogi krajowej (DK51) drogowcy planują wybudować obwodnicę północno-wschodnią Olsztyna do 2012 r. W tej sprawie został już złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Trasa obwodnicy miałaby przebiegać między Kieźlinami a jeziorem Wadąg. Następnie, w Dywitach, przecinałaby drogę do Różnowa a za Dywitami połączyłaby się z drogą krajową nr 51 na Bezledy.
Jednak nie jest to rozwiązanie akceptowane przez władze gminy Dywity i część mieszkańców. Dlatego też nie jest pewne, czy plany drogowców się powiodą.