Budowana obwodnica będzie miała 10,5 km długości a koszty związane z jej budową to 2,264 mld zł. Całą inwestycję finansuje państwo.
Podobnie, z kasy państwowej pochodzić będą środki na przebudowę i poszerzenie mostu Grota-Roweckiego oraz Trasy Toruńskiej aż po Marki łącznie ze wszystkimi dojazdami.

Na początku przyszłego roku ruszyć ma budowa Mostu Północnego a aktualnie trwa przetarg, na podstawie którego wybrany zostanie wykonawca. Trasą od Modlińskiej do Wisłostrady, jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, będzie można przejechać pod koniec 2011 r. W dalszych latach trasa mostu będzie przedłużana - na początku do węzła Młociny, co usprawni dotarcie do metra.

Po roku 2011 planowana jest budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Trasy Toruńskiej z Łabiszyńską.

Z końcem października br. wydane zostało pozwolenie na budowę południowej obwodnicy miasta, więc prace z nią związane również niedługo powinny ruszyć.

Do 2010 r. zbudowana zostanie pierwsza część POW ciągnąca się na trasie od węzła autostradowego Konotopa do ul. Puławskiej. Zbudowane tez będzie bezkolizyjne skrzyżowanie w okolicach lotniska a tutaj także droga szybkiego ruchu od lotniska do ul. Marynarskiej.
Dłużej potrwają prace związane z kolejnym odcinkiem południowej obwodnicy biegnącej tunelem przez Ursynów a dalej przez dzielnice Wilanów i Wawer. Na razie brak decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Dzielnice Ursus i Włochy również będą miały nowe trasy. Powstanie tzw. ul. Nowolazurowa łączące Al. Jerozolimskie w Salomei z Trasą AK i korzystnie wpłynie na zakorkowane tunele na ulicach Globusowej i Dźwigowej. Pozwolenie na budowę powinno zostać wydane przed końcem tego roku a budowa od rozpoczęcia jej w 2009 r. powinna zakończyć się do 2012 r.

Przedłużają się natomiast przygotowania do przebudowy na styku Al. Jerozolimskich i Łopuszańskiej, gdzie mają powstać estakady. Powodem jest brak decyzji lokalizacyjnej. Ważną dla miasta wiadomością jest, że niedługo ruszy istotna dla organizacji ruchu budowa związana z budową estakady węzła Marsa.