Łącznie Dolny Śląsk skorzysta ze środków unijnych przy remoncie lub przebudowie 56 dróg. Dofinansowanie może wynieść nawet ponad 390 mln zł i ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Realizacja inwestycji w znacznej mierze zależy od samorządów gmin i powiatów, ponieważ to one muszą w połowie pokryć koszty. W ich kompetencji znalazło się także przygotowanie całej dokumentacji projektowej.
Sam Wrocław otrzyma dotację w kwocie prawie 20 mln zł na przebudowę ul. Krakowskiej. Być może już w przyszłym roku rozpoczną się prace na ul. Buforowej (na Strzelin), co umożliwiłoby szybki dojazd do A4 w 2011 r. Przebudowa drogi pochłonęłaby ponad 51 mln zł (w tym 18 mln zł z UE). Zmodernizowana zostanie ul. Strzegomska, stanowiąca szybkie połączenie obwodnicy śródmiejskiej z portem lotniczym.
Dotacje unijne zostały przekazane również do Zgorzelca, gdzie przebudowie zostanie poddana ul. Lubańska (Łatwiejszy dojazd do przejścia granicznego).
Lubin otrzyma 13 mln zł dofinansowania na zmodernizowanie ul. Piłsudskiego i Leśnej (skrót m. drogami krajowymi).
Legnica będzie mogła rozpocząć budowę pierwszego etapu pd.-wsch. obwodnicy miasta.
Oto wybrane projekty drogowe, na które zostaną przeznaczone środki z UE (wg "Gazety Wyborczej"):
- budowa I etapu pd. obwodnicy miasta Jelenia Góra i odcinka drogi tranzytowej (ul. Spółdzielcza-ul. Lubańska);
- obwodnice Dobroszyc i Wołowa;
- przebudowa i modernizacja ul. Głównej, ul. Kusocińskiego i ul. Wysockiego, a także ul. Piastów Śląskich i ul. Jeździeckiej w Wałbrzychu;
- budowa łącznika od DK94 do ul. Zacisznej w Oławie;
- przebudowa ul. Karola Miarki, ul. Zabobrze i ul. Żwirki i Wigury w Bolesławcu;
- przebudowa pl. św. Małgorzaty w Świdnicy;
- przebudowa ul. 11 Listopada w Szklarskiej Porębie;
- drogi do Europejskiego Szlaku Cysterskiego i Parku Krajobrazowego "Chełmy" w powiecie jaworskim;
- modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie;
- budowa dróg do Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Parku Przemysłowego w Wałbrzychu i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.