DK73 docelowo ma mieć parametry drogi głównej o ruchu przyspieszonym. Będzie dwujezdniowa na odcinku 8,2 km od granic Kielc do granicy Woli Morawickiej.
Na odcinku o długości 4 km, tj. od granicy Kielc do skrzyżowania z drogą na Bieleckie Młyny będzie dobudowana druga jezdnia od wschodniej strony DK73.
Na dalszym odcinku zbudowana zostanie obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej, która ominie je od wschodu.
Według planów, inwestycja będzie realizowana w latach 2009-2011.
Obecnie prowadzone są przygotowania do budowy drogi, która uzyskała decyzję środowiskową w zeszłym roku.
Inwestycja będzie realizowana w nowoczesnym systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. Przetarg na projekt i budowę będzie ogłoszony w pierwszym kwartale 2009 r. Po wybraniu wykonawcy i sporządzeniu przez niego projektu, budowa rozpocznie się w 2010 r.