W ramach budowy powstały 3 km drogi dwujezdniowej, 2 kładki dla pieszych, bezkolizyjne skrzyżowanie w Jadwisinie i zatoki autobusowe. Droga posiada odpowiednie odwodnienie.
Pozwolenia na budowę obwodnic Mińska Mazowieckiego, Żyrardowa, Mszczonowa i Serocka wojewoda mazowiecki wydał w październiku i listopadzie. Kolejne 12 inwestycji tego rodzaju planowane jest na Mazowszu do 2015 r.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim i Mosty Łódź.

Na wiosnę przyszłego roku może rozpocznie się budowa obwodnicy Serocka, do czego wstępem była właśnie oddana inwestycja.
Trwa już przetarg, który wyłoni wykonawcę obwodnicy, która ma być gotowa w drugiej połowie 2010 r.