Przedstawiciele GDDKiA przedstawili cztery możliwe warianty przebiegu nowej DK73 a władze Tarnowa dodatkowe dwa. Ponieważ każdy z zaproponowanych wariantów przebiegu nowej drogi przebiega przez teren Tarnowa, miasto będzie partycypować w realizacji tego przedsięwzięcia.

Porozumienie w tej sprawie zostało wczoraj sygnowane. W związku z tym dokumentem strony wspólnie będą finansować opracowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji środowiskowej. GDDKiA będzie miało 60% a miasto Tarnów - 40% udziału w kosztach. Jeszcze w tym miesiącu będzie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę tego opracowania.

W połowie 2010 r. znana będzie ostateczna trasa drogi i wówczas zostanie wydana decyzja środowiskowa.

Nowa droga będzie drogą klasy GP o dwóch jezdniach. Jej długość wyniesie 6-7 km. Koszty związane z jej budową ocenia się na 180-220 mln zł. Budowa przewidywana jest na lata 2013 -2014.