Dzięki nowobudowanej obwodnicy odciążone zostanie centrum komunikacyjnie Białegostoku.
Na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza droga o długości 1 km będzie miała 2 pasy ruchu w każdą stronę.
Początek prac związany jest z przygotowaniem terenu pod budowę i wycięciem drzew rosnących na trasie obwodnicy. Część obwodnicy śródmiejskiej będzie budowana w zakresie realizacji II etapu projektu "Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku". Jesyt to projekt dofinansowany z UE.