Linia E59 z Wrocławia do Poznania przebiega przez dwa województwa – dolnośląskie i wielkopolskie, oraz dziewiętnaście gmin. Na rozpoczęcie modernizacji potrzeba więc 21 decyzji lokalizacyjnych. Do tej pory wydanych zostało zaledwie siedem decyzji, a wnioski zostały złożone w marcu i kwietniu tego roku.

Natomiast przy odcinku E65 zastosowano przepis ustawy mówiący, że jeżeli wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast nie wydadzą decyzji lokalizacyjnej w ciągu dwóch miesięcy, robi to za nich wojewoda. Decyzję lokalizacyjną wydał więc wojewoda mazowiecki, niestety dwóch wójtów tę decyzję oprotestowało.

PKP złożyło wnioski o przyznanie 733 mln euro na modernizację dwóch odcinków – 253 mln na odcinek E59 i 480 mln na E65. Pieniądze na pierwszy z nich prawdopodobnie kolej otrzyma, bo część decyzji już została wydana. Środki na odcinek E65 zostaną przyznane z opóźnieniem, co spowoduje przesunięcie prac modernizacyjnych.