Drogi są najważniejszym elementem niezbędnym do ekonomicznego wzrostu kraju. Afganistan ma skomplikowane warunki geograficzne i rozproszoną na dużym obszarze ludność. trudno dostepne obszary górskie wymagaja specjalnych nakładów na inwestycje.

Budowa dróg powinna przynieśc ożywienie na lokalnym rynku pracy, a także poprawić wewnętrzne bezpieczeństwo kraju. jedną ze specyficznych częsci projektu jest rekonstrukcja i budowa dróg wiejskich, drog i mostów dla pieszych. Powstawaniu nowych dróg towarzyszy budowa szkół i szpitali.

Do chwili obecnej ADB sfinansował budowę 1100 km regionalnych i krajowych dróg, głównie w cześci północnej i północno-zachodniej Afganistanu.