Nowej nawierzchni można oczekiwać na:
- odcinkach Starachowice - Michałów, Gilów – Skarżysko Kamienna, Górki – Gilów, Końskie – Kozia Wola, Skórnice – Fałków w ciągu drogi nr 42 Końskie – Skarżysko – Starachowice
- odcinku Mniów – Kostomłoty w ciągu drogi nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik
- odcinku Borki – Motkowice w ciągu drogi nr 78 Jędrzejów – Chmielnik
- przejściu przez Sandomierz w ciągu drogi nr 77 Lipnik – Stalowa Wola
- odcinkach Przeczów – Słupia, Karsy – Ożarów, Połaniec – Przeczów, Świniary – Nowy Korczyn, Wyszmontów – Sobótka, Sobótka – Chwałki w ciągu drogi nr 79 Warszawa- Sandomierz – Kraków.

Będą prowadzone również prace rozpoczęte w 2008 r. związane z remontem przejścia przez Końskie w ciągu drogi 42. Powstanie też chodnik wzdłuż remontowanego w zeszłym roku odcinka Łoniów - Gaj Osiecki - Osiek drogi 79.

Zaplanowane w tym roku do remontu odcinki dróg krajowych utworzą z odnawianymi w latach poprzednich całe ciągi komunikacyjne o nowej nawierzchni.

Ubiegłoroczne remonty dróg krajowych prowadzone przez GDDKiA o/Kielce dotyczyły 9 odcinków dróg krajowych na długości 53 km. Kwota przeznaczona na te prace wyniosła ponad 70 mln zł.
Nową nawierzchnię zyskały m.in. odcinki Kielce – Radlin, Bałtówka – Annopol i Mniów – Ćmińsk drogi nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik, odcinki Łoniów – Gaj Osiecki – Osiek, Wólka Tarłowska - Karsy i przejście przez Nowy Korczyn w ciągu drogi nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków, odcinek Piaski – Borki drogi nr 78 Jędrzejów – Chmielnik. Powstało tez rondo w Łoniowie na skrzyżowaniu dróg nr 9 i 79.